Galéria

2.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg alfold.jpg alfold2.jpg disco.jpg fh.jpg gyerek.png gyerek2.jpg herb.jpg kt.jpg lo.jpg ovi.jpg retro.jpg virag.jpg

Megtekintések száma:

Ma: 30

Tegnap: 80

A héten: 30

A hónapban: 1237

Összesen: 58223

A Belák–malomtól az Algyői Alkotóházig

Az egykori tulajdonosok: Belák János molnármester (1871.05.07.-1947.05.07.) és Belák Jánosné Huszti Viktória (1885.06.16.-1968.11.12.).
Tóth János és Tóth Sándorné algyői lakosok elmondása alapján az épület története:
Az 1914 -es háború idején szélmalom volt, majd leégett.
Az ún. Belák-malmot 1923-ban motor meghajtásúra építették át, a házat 1926-ban építették fel. A 2012. évi felújítások során alkotóház lett.

Történelmi írásos emlékek:

Csongrád Megyei Levéltár, Szeged Aktv.jkv.1939/88:
A repülőtérhez épülő kövesútnál szükséges volt a terület igénybe vétele. Az algyői repülőtérhez köves út lett építve a Belák-malomtól kezdve a temető utcán és folytatólagosan a veteményesen keresztül a közlegelőig.

Csongrád Megyei Levéltár, Algyő ir. Biz.ir.1941/29:
Belák János malma 120q őrleményt állított elő naponta.

Az Algyő és népe című könyvéből (Szeged, Somogyi Könyvtár, 1987.):
Algyőn a háború éveiben is működött néhány malom, melyek féltett gazdasági központok voltak. 1941-ben a tulajdonosok kötelesek voltak őrizni malmaikat, ilyen felszólítást kapott Belák János is.

Belák János egy harangot adományozott az algyői templomnak.
A harang egyik oldalán az alábbi felirat olvasható: „Belák harang. Készült Belák János és neje Huszti Viktória nagylelkűségének és az Algyői közösség adakozásából 1923. évben. Öntötte Szlezák László harangöntő Budapest.”
A másik oldalán a következő szöveg látható: „Szent Anna könyörögj érettünk.”


A Belák-házaspár még élete folyamán elkészítette közös sírhelyét. Az algyői temetőben található szép emlékművön az alábbi idézetet hagyták mementóul:


„Sírunkon majd nem nyit virág.
Aki fejfánk koszorúzza,
Nem lesz. Nem. Az ki az emlék
Mécsesét majd fölénk gyujtsa…
Elfeledten pihenünk itt,
Siratónk az ősz siráma…
S koszorúnak az ősz avarja,
Hulló levél hull sírunkra,
Hogy ne legyünk egész árva…”

A Belák-ház szellőzőnyílásán megjelenő népi motívumokat a felújítás során is megőrizték a szakemberek.

A szellőző népi motívuma funkcionális szerepe mellett a múltban díszítő elemként is élt. A tőrózsa motívuma nem csak a termékenységet, a férfiasságot jeleníti meg, hanem a magasabb rendű személyiséget is jelentheti. Valószínűleg ősi Nap-szimbólum virág-változataival (tőrózsa, tulipán) van dolgunk.

Az Alkotóház éppen ezért választotta a szellőzőnyílás motívumát hivatalos logójának, melyet Oláh Endre tervezett. A szimbólum – az alkotók, a kézművesek, a kivesző népi mesterségek utolsó őrzőinek – összművészeti szimbóluma. Figyelmeztet a helyi hagyományok felkutatásának, megőrzésének és továbbadásának fontosságára.

Készítette: Magyarné Varga Anna
Fotók: Bereczné Lázár Nóra

Algyő, 2012. július 28.

 

Film az Algyői Alkotóházról (TiszapART Televízió Heti Közélet című magazinja; készítette Pusztai Virág és Gyémánt István)

 

 

 

Szakmai tudás és közösségi szemlélet: félidejéhez érkeztek az Alkotóház képzési programjai - Interjú Virágné Márta Nórával

 

2014 elején indultak a 4 félévesre, azaz 2 évesre tervezett tanfolyamok az Alkotóházban, melyek decemberben félidejükhöz érkeztek. Az elmúlt 2 félévben a kerámia, az üvegtechnikák, a tűzzománc és egyes népi kismesterségek alapjait sajátíthatták el a képzésen részt vevők, a következő 2 félévben ezt a tudást mélyíthetik tovább. A rajz- és festészeti alapképzést Vinkó Leó festőművész, a tűzzománc-oktatást Csókási Katalin iparművész vezeti. A kerámia, az üvegtechnikák és a népi kismesterségek tanára, valamint az egész képzési program kidolgozója pedig Virágné Márta Nóra, akit az eddig eredményekről és a jövőbeli tervekről kérdeztünk.

– Hányan vágtak neki a tanulásnak és mekkora volt a lemorzsolódás?

– Sok vállalkozó kedvű, aktív, elsöprő többségben nő jelentkezett a képzésekre. Ez meglepett, ugyanakkor jól is esett, és még nagyobb energiával próbáltam beosztani az órarendet, hogy az mindenkinek jó legyen. Összegezve: 32 fő jelentkezett 46 képzési modulra, jelenleg pedig 25 fő jár 41 képzési modulra. A legtöbben munkahelyi és családi elkötelezettségek mellett járnak a képzésekre, ezért nem csoda, ha olykor hiányoznak az órákról. Igyekszünk rugalmasan megoldani, hogy senki ne maradjon le semmi jóról – mind a tanuló, mind a tanár részéről alkalmazkodásra van szükség. Összességében jelentős lemorzsolódás, mint látható az előbbi számokból, nem tapasztalható – ha valaki abba is hagyott egy képzési modult, párhuzamosan két másik résztvevő  vett fel egy-egy új modult a képzések közül. Az előzetesen jelentkezők közül 1 fő volt, aki nem jelent meg a képzésen az első félévben sem és 2 fő, aki a második félévben nem jött (valószínű, hogy családi vagy munkahelyi okok miatt). A második félévben 2 kismamánk lett, egyikük már nem tudott jönni az előző félévben, a másikuk a következőből fog kimaradni. Sajnos, ketten váratlan egészségügyi problémák miatt a második félévben nem tudtak eljárni közénk, de reméljük, mihamarabb felépülnek és vissza tudnak kapcsolódni a programba.

 

Mennyire vagytok szigorúak a tanítványokkal, illetve milyen a résztvevők hozzáállása, mennyire veszik komolyan a munkát?

– Szigorúság: a szakmai órákon az elvárások következetesek – nagyobb odafigyelést és bizonyos munkafegyelmet igényelnek a résztvevőktől, ezért a képzésnek ez az oldala néha szigorúbbnak tűnik; a rajz- festés alapképzésben az alapelvárások  a résztvevők személyéhez, egyéni képességeikhez igazodnak jobban, ezért ez lazábbnak tetszik. Van, aki már kezdettől fogva komolyan vesz minden lépést. Aki pedig kezdetben csak kellemes szabadidőtöltésnek gondolta volna, a második félévre megtanulta, hogy haladni, fejlődni, a kezünkből egyre jobb minőségű munkát kiadni csak komoly hozzáállással, kemény munkával lehet.

 

– Hírmondó:Milyen hangulat uralkodik az órákon?

– Közvetlen, barátságos hangulat, jókedv, móka és kacagás. A második félévben a csoportkohézió folyamatos erősödését tapasztaltam én is és a többi oktató is. Jellemző az egymást segítő, egymásra odafigyelő baráti közösségek kialakulása. Akad csoport, ahol már megtanultak „kalákában” is dolgozni… De a csoportok közötti kapcsolat szintén jól működik, s ez talán annak köszönhető, hogy vannak emberek, akik több csoportnak is aktív tagjai.

 

– Milyen szemlélet kialakítására törekedtek, a konkrét szakmai fogásokon túl mi az, amit feltétlenül át akartok adni a tanítványoknak?

– A legfontosabb a közösségi szemlélet kialakítása. Elengedhetetlen, hogy a képzésben részt vevőkben kialakuljon illetve megerősödjön a közösségi munka iránti igény, a közös munka előnyeinek felismerése, a közös gondolkodás szükségszerűsége. Például az ötletbörzék  hatékonyan hasznosíthatók a tervezés során. A korszerű design-szemlélet megalapozása is lényeges elem, vagyis az iparművészet és a népművészet kézműves hagyományainak újragondolása. Az a célunk, hogy a tanítványaink a kézműves hagyományok megismerésével, megőrzésével, azok tiszteletben tartásával, egyszersmind a mai kor igényeinek kielégítésével a kézművességet újrateremtve képesek legyenek kreatív egyéni tárgyi világot alkotni, valamint környezetük ízlésformálásában aktív szerepet válni ….

 

Előzetes várakozásaidhoz képest hogyan alakultak az algyői események? Tudtatok-e úgy haladni, ahogyan tervezted?

– Az előzetes igényfelmérés alapján egy speciális, egyedi képzési formát és kereteket határoztunk meg a szükséges rugalmasságot is biztosítva magunknak a munkánkhoz. Az oktatókkal kezdetektől fogva folyamatosan konzultálunk a felmerülő igények, elvárások, megoldandó kérdések, feladatok kapcsán és a közös döntéseink alapján változtatunk akár a tematikákon, akár a főbb stratégián is. Minden félévben, a kurzusok  indítása előtt is fordítunk arra időt, hogy az előző időszak tapasztalatait, tanulságait átbeszéljük és a szükséges módosításokat megtegyük.

 

– Most ért a képzés a félidejéhez. Van-e lehetőség bekapcsolódni? Esetleg olyanoknak, akiknek vannak előzetes ismeretei? Elképzelhetőnek tartasz-e amolyan gyorstalpaló, intenzív felzárkóztató kurzusokat azoknak, akik szeretnének csatlakozni?

– Igen, megvalósítható. Szívesen várjuk a becsatlakozni vágyókat! A jelentkezők számától és szakmai orientációjától függ, hogy milyen keretekbe foglaljuk a „gyorstalpalót”,  illetve milyen egyénre szabott tematikát alkalmazva vonjuk be a képzési programba az új jelentkezőket.

 

– És van-e kapacitás új kezdő tanfolyamok indítására már most, az első képzések lezárulta előtt?

– Az új kezdő tanfolyamok indítása is ugyanezen igényeken alapul. Új oktatók bevonásával  bizonyos mértékig növelhető a kapacitás, de inkább az Alkotóház befogadóképességének és foglaltságának mértéke az, ami korlátot szab – minden nap délutánján telítve vannak a termek már most, talán egyedül péntekre lehet besuvasztani rajz-festés alapozó órákat új kollégával és a kerámia, valamint az üveg szakok új csoportjait lehetne korábbi kezdésekkel megvalósítani (pl. 10 órai, vagy 13 órai kezdéssel ugyanazokon a napokon, amikor a kialakult rend szerint délután amúgy is tartjuk őket). Valószínűnek tartom ugyanezt a megoldást a tűzzománc szakmai napjain is.  Ebben az esetben a résztvevők vállalásától is függ.  Az ideális az volna, ha annyian jelentkeznének, hogy egy új épületet kellene bevonni, mondjuk, valamelyik régi iskolaépületet. De először látni kell az igényeket, aztán lehet tervezni… És mindenre van megoldás….Valamit kitalálunk, megoldjuk. De az a fontos, hogy aki szeretne kerámiát, tűzzománcot, üvegtechnikákat tanulni, ne habozzon, mielőbb jelezze a Faluházban! (A Búvár utca 5. szám alatt személyesen, az 517-172-es telefonszámon, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen – a szerk.)

 

– Milyen perspektívái lehetnek azoknak, akik elvégzik ezeket a képzéseket: a kézművességet egy nagyságrenddel magasabb szinten, ám hobbyként űzhetik tovább, vagy ennél merészebb álmaik is lehetnek?

– A merészebb álmok azok, amelyek inspirálnak bennünket, ezek miatt jutunk előre. Itt olyan szakmai képzést kapnak a résztvevők, ami már túlmutat a hobby szintjén. Szakmailag megalapozzák a komolyabb elképzelések megvalósítását is: akár önálló vállalkozásba is lehet kezdeni, illetve másokkal összefogva egy közös vállalkozás, egyfajta manufaktúra működtetésével  a sokrétűbb tudást, képességeket hatékonyabban is fel lehet használni. Szóval, a lehetőségek adottak, csak élni kell velük.

 

Bene Zoltán

 

 


 

Keresés

Részletes keresés

 

Helytörténeti adatbázis

Helytörténeti adatbázis kep8.jpg kep4.jpg kep5.jpg kep3.jpg kep11.jpg kep9.jpg kep7.jpg kep6.jpg kep10.jpg kep2.jpg

Délmagyar Archívum

dm1.jpg dm2.jpg dm3.jpg dm4.jpg dm5.jpg dm6.jpg

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Youtube Csatornája

youtube4.jpg youtubealgyo.jpg