Galéria

2.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg alfold.jpg alfold2.jpg disco.jpg fh.jpg gyerek.png gyerek2.jpg herb.jpg kt.jpg lo.jpg ovi.jpg retro.jpg virag.jpg

Megtekintések száma:

Ma: 30

Tegnap: 80

A héten: 30

A hónapban: 1237

Összesen: 58223

ALGYŐ ÉS NÉPE

kiadja: Somogyi Könyvtár

kiadás dátuma: 1987

megvásárolható: NEM

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

A Szeged története monográfia szerkesztőbizottsága 1981-ben hozott határozatot az Algyő és népe című tanulmánykötet munkálatainak megindítására. A szerkesztőbizottság két ízben tekintette át az Algyőre vonatkozó kutatások helyzetét, 1983-ban és 1986 tavaszán. A szerkesztés 1987 nyarán kezdődött el.
A mű olykor a falu határain kívülre is tekint, nagyobb régióba pillant be. A korai idők vizsgálata eleve csak így képzelhető el, a későbbi évszázadok bemutatásánál azonban ez más miatt vált indokolttá. A kései feudális és a kapitalista korban Algyő része volt a Pallavicini uradalomnak, így története nagyobb földrajzi egységbe tagolódik. Az 1945 utáni évtizedekben az egyik szélesebb vonzáskörzetet maga Szeged jelenti, a másikat pedig a kőolajmező régióhatárai jelölik ki.
Illyés Gyula egyik utolsó nyilatkozatában így fogalmazott: „A magyarság sorsának, jövőjének alakulása összefügg azzal, hogyan működik a jelenben a közösség; nemcsak a kormányzat, hanem a közösség ereje.” A helyi közösség összefogásának erősítéséhez a monográfia is hozzájárulhat.       

           

Algyő TELEPÜLÉSVÁZLATOK 3.

kiadja: Algyő Településrészi Önkormányzat

kiadás dátuma: 1992

megvásárolható: NEM

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

1990-ben a népművelőképzés részeként szociológiai tábort szerveztek Bánlaky Pál, Bárkányi Júlia, Tóth László és Török József. A tábor résztvevői kutatást végeztek Algyőn célzott interjúk és életút-interjúk alkalmazásával.
Ezeket az interjúkat és egyéb dokumentumokat Török József szerkesztette egységbe.
Kuriózuma a kötetnek, hogy kéziratban szerepel benne Kovács Antal Szülőföldismereti házidolgozata Algyő Községről.      

 

SÜLI ANDRÁS

kiadja: Magyar Naív Művészek Múzeuma

kiadás dátuma: 1995

megvásárolható: 600.-

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

A kecskeméti Naív Művészek Múzeumában őrzik Süli András algyői naív festő képeit.
A múzeum igazgatója, Bánszky Pál írt szöveget a színes képekből összeállított – kétnyevű (magyar-német) - kiadványhoz.

           

ALGYŐ KÖZSÉG JELKÉPEI

író / szerkesztő : -

kiadja: Algyő Község Önkormányzata

kiadás dátuma: 1999

megvásárolható: 500.- Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

Az Algyői Önkormányzat Képviselő-testülete rendelettel alkotta meg a község jelképeit: címerét és zászlaját.
Ezek a jelképek szimbolizálják a közösség önállóságát, szuverenitását, kifejezik a település egyűvé tartozását. A címer motívumai a település történelmi sajátosságait jelenítik meg, az itt élő népek ősi foglalkozásaira utalnak.

 

Sírok üzenete

író / szerkesztő : Kürt Béla

kiadja: Algyő Község Önkormányzata

kiadás dátuma: 2001

megvásárolható: 600.-

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

„Embercsontokat találtam!”- tett le egy nagy fóliazsákot Szűcs Imre, az Építóipari Ellenőrző Intézet technikusa 1973 márciusában a szegedi múzeum titkárságán.
Az előkerült csontanyag alapján egy női csontváz megbolygatására került sor, amikor Szűcs Imre egy visszanyomó vezeték létesítéséhez kiásott árokból szedte össze a maradványokat.Ekkor kezdődött el a honfoglaló magyarok egyik temetőjének feltárása Algyő határában. Az itt megtalált csontok, tárgyak, használati eszközök hű képet nyújtanak a korról, az életmódról, szokásokról.
A színes képekkel illusztrált könyvecske érdekes olvasmány lehet minden algyőinek.

           

Ördögszekér

író / szerkesztő : Pálné Lele Ilona

kiadja: Bába Kiadó

kiadás dátuma: 2001

megvásárolható: 600 Ft (az Algyői Könyvtárban)

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

Részlet: 

„A Szeged melletti Algyőn születtem 1957-ben, az örömteli gyermekkort munkás szüleim biztosították. Kereskedelemben dolgozom, itt találkozom naponta olyan emberekkel, akiknek sorsa jól-rosszul alakul, történeteik megannyi öröm és bánat.

Magam körül az élet – de írhatom nagy betűvel is, az ÉLET - szomorú sorsokkal, beteges gondolkodású gonoszokkal, kegyetlenkedőkkel, az alkohol-kábítószer élvezőkkel, a poklot járó emberekkel találkozhatom, illetve történeteiket hallhatom másoktól.

Nem csupán a rossz kerül elém, szinte mindig megjelenik a jó, a szép, és az emberek legtöbbje erre vágyik. Sajnos, ma sok ember szemében a" pénz - minél több belőle - áll a legelső helyen, mellette elfelejt élni, szeretni.

Boldog családban élek, férjemmel három gyermeket nevelünk. Ők tették lehetővé, hogy írásra adhattam fejem, s a könyvemet nekik ajánlom, másoknak pedig tanulságul, ha meg akarnak maradni embernek, úgy annak megfelelően kell élniük, cselekedniük.”

A szerző

 

           SZÜLŐFALUM ALGYŐ

író / szerkesztő : Kovács Antal

kiadja: Algyő Község Önkormányzata

kiadás dátuma: 2002

megvásárolható: 600.- Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

Kovács Antal Algyőn volt pedagógus, s diplomamunkának szánta kismonográfiáját. A házidolgozat évtizedekig az asztal fiókjában hevert. Először az Algyő – telelpülésvázlatok c. kiadványban jelent meg kéziratos formában 1999-ben.
Algyő Község önállóságának 5. évfordulójára az Önkormányzat önálló kiadványként jelentette meg a munkát.
Az olvasó és a helytörténeti kutató számára csaknem teljes körű információt nyújt Algyő község geográfiai, hidrológiai és szociológiai vonatkozásainak elemzésével. A XX. század közepén tett megállapításai többségükben ma is időtállók.

           

ALGYŐ a maga kenyerén : emlékírat

író / szerkesztő : Molnárné Vida Zsuzsanna, Újszászi Ilona

kiadja: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal

kiadás dátuma: 2002

megvásárolható: 600 Ft (az Algyői Könyvtárban)

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

A kis híján 1000 éves falu 1997-2002. közötti időszakáról számol be a könyv, természetesen rövid összefoglalót olvashatunk a kezdetekről, előzményekről is.
Arról az öt esztendőről szól, amikor ismét a saját lábán járt, a maga kenyerén élt a falu. „Vannak, akik legyintenek: Nem olyan nagy valami az! De bizony, aki más füttyszavára járt táncot, az tudja: mekkora öröm és felelősség a magunk akarata, igénye, ízlése, lehetősége, szándéka, szorgalma szerint vezetni, alakítani életünket…
Mit akarunk mondani, elérni emlékiratunkkal? Hiteles képet adni arról, hogyan élt Algyő népe. Megmutatni, mit vártunk, és nyertünk a leválással. Előmutatni a tényeket.
A mindebből folyó következtetéseket minden kedves olvasó és algyői polgár vonja le a maga számára! Hamis illuziókat gerjeszteni sem magunkban, sem másokban nem állt szándékunkban…
A kukoricát kapáló ember is vissza-visszanéz a szép tiszta sorokra. Örömét leli benne, és további munkára buzdítja.
Most mi sem teszünk mást. Ránézünk eddig megtett utunkra. Továbbra is járhatónak látjuk, boldogulásba, jó jövőbe vivőnek tartjuk. Bátran járhatunk rajta.
Ebbéli hitünkhöz igazítjuk további lépéseinket” – írja Dr. Piri József polgármester a könyv előszavában.

    

Tanár voltam Hunniában

író / szerkesztő : Baghyné Makra Ilona

kiadja: Bába Kiadó

kiadás dátuma: 2002

megvásárolható: 600 Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

A könyv a szerző életét mutatja be. Valamennyi leírt eseményt a valóság szült.

A XX. század a nagy társadalmi átalakulások és mozgások időszaka, amelyek közvetve vagy közvetlenül meghatározták az író életét. A század eleji polgári fejlődést megszakította az első világháború, melyet polgári forradalom és proletárforradalom követett. A proletárforradalmat a polgárság felszámolta, s mintegy 25 évre megszilárdította hatalmát.

A második világháborút egy rövid életű polgári-társadalmi kibontakozás követett, amit ismét proletár hatalmi rendszer váltott fel. Közben az 1950-es évekre drámai események következtek. A szovjet tankok segítségével stabilizált proletár rendszer néhány évtizedre megerősödött és megszilárdult. A proletárok hatalmának ideológiájában és politikájának gyakorlatában az I980-as évekre mély repedések keletkeztek, melyet ismét a polgári társadalom az I990-es évek elejétől igyekezett felszámolni; a hatalmi és gazdasági szerkezetet átalakítani, a polgári fejlődést biztosítani.

E mozgalmas XX. században volt a szerző gyermek, végezte iskoláit, szerzett egyetemi végzettséget. Volt tanító és tanár, igazgató, anya és feleség. A leírtak azt mutatják be, ahogyan élt, és ahogyan látta a világot fiatal és idősebb korában, amilyennek érzékelte a XX. századi Magyarországot, ahogyan dolgozott egész életében a maga és mások boldogulását elősegítve.

           

FEHÉR IGNÁC : Algyő első iskolaigazgatója

író / szerkesztő : Baghyné Makra Ilona

kiadja: Bába Kiadó

kiadás dátuma: 2003

megvásárolható: 600.- Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

A könyv az első igazgató munkásságán keresztül bemutatja a 19. század végi és a 20. század eleji algyői iskolát, az algyőiek életét.
Fehér Ignác feleségével együtt nemcsak az iskolában szerzett tudásukat kamatoztatták Algyőn, hanem a családból hozott ismereteiket is megosztották a község lakóival. Méhészkedéssel is foglalkozott, s hatására néhány algyői lakos is kedvet kapott, megszervezték a méz értékesítést. Selyemhernyó tenyésztéssel is foglalkozott, s oktató-nevelő munkája mellett a Hitelszövetkezet és a Hangyaszövetkezet munkáját is segítette. Az algyői fehér iskola róla kapta nevét. Fe3hér Ignác hozzátartozik Algyő múltjához, a 19. század végi és a 20. század eleji történelméhez, a történelmi események alakulásához.
A kiadványt számos fotó és dokumentum zárja.

           

100 éves AZ ALGYŐI SÁRGA ISKOLA : 1993-2003

író / szerkesztő : Gálné Sándor Anikó, Iván Zsuzsanna

kiadja: Algyő Község Önkormányzata

kiadás dátuma: 2003

megvásárolható: 600.-

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

A Sárga iskola születésnapjára írt dolgozatokat az iskola volt és jelenlegi tanárai, tanulói írták.
„a dolgozatokat lapozva – olvasgatva nem csupán régen elfelejtettnek hitt képek, hangok, illatok és hangulatok idéződnek föl bennem, hanem megjelenik előttem szülőfalum, Algyő múltja is. Látom az itt küszködő ősöket, akik iskolákat akartak és alapítottak, a község elöljáróit, akik kijárták – előteremtették a reávalót; látom a gyerekagyakat pallérozó tanítókat, de az igyekvő – csínytevő nebulókat is; látom az egymást váltó generációkat, az épületben és eszközökben gyarapodó iskolát…” vallja dr. Piri József polgármester a könyv előszavában.

           

AZ ALGYŐI ISKOLA HISTÓRIÁJA : a 100 éves Sárga iskola emlékére

író / szerkesztő : Baghyné Makra Ilona

kiadja: Bába Kiadó

kiadás dátuma: 2003

megvásárolható: 600.- Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

Ez a könyv az algyői általános iskola Sárga épületének elkészülte 100. évfordulójára került kiadásra. Ugyanakkor bemutatja azt a küzdelmes utat, melyet Algyő község lakosai gyermekeik taníttatása érdekében 250 év alatt tettek. A településen a török kiűzését követő néhány évtized elteltével már volt olyan hely, ahol a gyerekek tanulni tudtak és volt, aki tanította őket.
Az elmúlt 250 esztendő, Algyő iskolapolitikája az itt élő emberek elszántságát, tenni akarását, küzdelmes, nehéz helyzetét is érzékelteti. Az iskola épületeinek felállítását, a tanítók megbecsülését és tiszteletét is jelenti az a 250 év, mely idő alatt a település gyermekei megtanulták a betűvetést és eljutottak a főiskolákra, egyetemekre és óvónők, tanítók, tanárok, orvosok, ügyvédek, mérnönök, újságírók, helyi, megyei, országos tisztséget betöltők lettek.

 

Ki kicsoda Algyőn? : Helyismereti kiadvány

író / szerkesztő : Ménesi Lajosné, Újszászi Ilona

kiadja: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

kiadás dátuma: 2006

megvásárolható: 600 Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

A kiadvány több egy kortárs lexikonnál, ugyanis visszapillant a múltba: összegzi azt, amit az írásos dokumentum és az emberi emlékezet megőrzött a régi algyőiekről, azaz a gyeviekről, másrészt rögzíti a jelent: egyfajta adattárként leltározza, ki kicsoda ma a községben, kit mi köt ehhez a településhez.
A kiadvány emléket állít az „ősgyevieknek” – köztük azoknak is, akik az n1879-ben a községet elpusztító tiszai árvíz után, közel hároméves küzdelem árán elérték, hogy 1882-ben a település visszakapja önálló községi státuszát; de azokról az algyőiekről is megemlékezik, akik az 1973-ban a Szegeddel való egyesítéssel elvett önállóságot 1997-ben népszavazással visszaszerezték. A könyv – miközben összekapcsolja a múltat és a jelent, az „ősgyevieket” és az „újgyevieket” – a jelenleg Algyőn élők összetartozás érzését erősíti.
A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta.
A Ki kicsoda Algyőn? elektronikus formában a község www.algyo.hu honlapján olvasható.      

           

Nagyfa árnyékában

író / szerkesztő : Herke István

kiadja: Bába Kiadó

kiadás dátuma: 2006

megvásárolható: 1500 Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

Herke István, büntetés-végrehajtó intézetek volt nevelőtisztjeként írta meg kronologikus visszaemlékezéseit. Őszintén, pontosan rajzolja meg szülőhelyének, Algyőnek a huszadik század közepi képét, az ott élő közösség történetét. Ezt követi a szegedi iskolás évek bemutatása, majd a befejező fejezetekben Nagyfa és a Csillag precíz leírásai. A szerző különös hangsúlyt fektet az általa átélt 1956-os események rögzítésére. A fekete-fehér fotókkal tartalmazó, irodalomjegyzékkel záruló kötet izgalmas, érdekes olvasmány nemcsak az algyőiek számára.       

           

MIT SÜTÖTTEK KI AZ ALGYŐI ASSZONYOK?

író / szerkesztő : Kovácsné Budai Éva

kiadja: ANE

kiadás dátuma: 2006

megvásárolható: 1200.- Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

 

MIT FŐZTEK KI AZ ALGYŐI ASSZONYOK?

író / szerkesztő : Kovácsné Budai Éva

kiadja: ANE

kiadás dátuma: 2010.

megvásárolható: 2000.- Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ          

      

ALGYŐ Nagyközség

író / szerkesztő : -

kiadja: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

kiadás dátuma: 2007

megvásárolható: 200 Ft (az Algyői Könyvtárban és a Faluházban)

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

A Déli Napfény Hagyományőrző LEADER+ programjának köszönhetően született meg ez a turisztikai jellegű kiadvány, amely a rövid történeti összefoglaló mellett megismerteti az ide látogató vendégeket Algyő intézményeivel, látnivalóival. Az intézmények, közhivatalok, civil szervezetek, vendéglátás, szórakozás, kereskedelem, közlekedés elérhetőségeit is tartalmazó kiadvány fontos információt nyújt nemcsak az idegeneknek, hanem az algyőieknek is. Szót ejt Algyő kiemelt rendezvényeiről, s egynapos programot is ajánl a vendégnek. A küllemében is színvonalas, színes fotókkal illusztrált kiadvány rövid ízelítőt ad a kistérség egy-egy nevezetes rendezvényéről.

 

Az algyői templom és plébánia

író / szerkesztő : Baghyné Makra Ilona

kiadja: Bába Kiadó

kiadás dátuma: 2007

megvásárolható: 600.-Ft

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

Az algyői katolikus templomnak csupán az évszázadok során számos esetben átalakított tornyán megfigyelhető gótikus jegyek árulkodnak arról, hogy az épület középkori eredetű. A színes és fekete-fehér képekkel, metszetrajzokkal, térképekkel illusztrált könyv a Tisza-parti település templomának és plébániájának történetét tartalmazza, de egyúttal a község és a helyi gyülekezet krónikáját is nyújtja az érdeklődő olvasóknak. A helytörténeti jellegű fejezetek után a templom harangjairól, berendezéséről szóló ismertetés, majd az algyői plébánosok és a plébánia-épület bemutatása kapott helyet a kötetben, melyet névmutató, irodalom- és térképjegyzék zár. Beszerzése elsősorban helytörténeti gyűjteményekbe, szakkönyvtárakba javasolható. 

 

75 éves az Algyői Szivárvány Óvoda

író / szerkesztő : Karsai Lászlóné

kiadja: Szivárvány Óvoda

kiadás dátuma: 2007

megvásárolható: NEM KAPHATÓ

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

           

Algyői séták : TÍZ ÉV - SZÁZ ARC

író / szerkesztő : Bakos András, Honti Katalin, Újszászi Ilona; Molnárné Vida Zsuzsanna; fotó: Segesvári Csaba

kiadja: Algyő Nagyközség Önkormányzata

kiadás dátuma: 2007

megvásárolható: 1000 Ft (az Algyői Könyvtárban és a Faluházban)

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ           

A három Algyőn élő újságíró vezeti végig az algyőieket és az idelátogató vendégeket három útvonalon, bemutatva az útba eső nevezetességeket, építményeket és embereket. Nem maradnak ki a könyvből a határon, külterületen élők sem. A könyv célja, hogy bemutassa a 10 éve ismét önállóvá vált település fejlődését, és az emberek véleményét az elmúlt 10 évről. Természetesen rövid visszatekintés a 10 év előtti múltra szükségszerű egy ilyen kiadványban, azonban a kötet nagy részét a közelmúlt, és az emberek megszólalása, portréja teszi ki. A külsejében is elegáns könyvet sok-sok színes fotó szépíti és egészíti ki.
Ajánljuk minden algyői és vendég figyelmébe.

           

Egy kis matematika : játék a számokkal

író / szerkesztő : Kovács Antal

kiadja: Sigillum 2000 Bt.

kiadás dátuma: 2007

megvásárolható: 600 Ft (az Algyői Könyvtárban)

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ    

Ismertetés:

"Azoknak, akik nem ismerik a matematikát, nehézségeket okoz keresztüljutni a szépség valódi érzéséhez, ma legmélyebb szépséghez, a természethez ... Ha a természetről akarsz tanulni, méltányolni akarod a természetet, ahhoz szűkség van arra, hogy értsd a nyelvét, amin szól hozzád. "   (Richard Feynman)

„A Nobel díjas fizikus gondolataiból egyértelműen következik, hogy a természet megismeréséhez szükséges eszközök közül az egyik legfontosabb a matematika. Különösen igaz ez akkor, ha olyan nagyszerű ember és pedagógus készít ehhez könyvet, mint Kovács Antal tanár úr. A Tanár úr, aki nemcsak a matematikában és fizikában végzett kiváló pedagógiai munkát településünkön és más iskolákban is, de néhány évvel ezelőtt helytörténeti kiadvánnyal példázta, hogy milyen sokoldalúnak kell lennie egy közösségi tanítónak, tanárnak.

Tóni bácsi könyvét szeretettel ajánlom oktatásra, okulásul diákoknak, segítségül szülőknek, nagyszülőknek, akik gondolom - hozzám hasonlóan, régen rájöttek már arra, hogy a matematika tanulása hasznos - foglalkozástól függetlenül - mindenki számára.

A mai komputerizált világunkban is helye van egy ilyen matematikai kiadványnak, mert személyesebb közvetlenebb, mint a villogó képernyőn szerzett tudás, információ. A könyv jól olvasható, érthető, irodalmi értékkel is bíró alkotás. Matematikai alapmű, amely megteremti a játszva, szórakozva tanulás lehetőségét az okulni vágyók számára.

Szeretettel, tisztelettel ajánlom a könyvet, a kiadványt támogató Algyő Nagyközség Önkormányzata nevében is.”

Dr. Piri József

       

Az algyői repülőtér históriája : 1931-1932, ... 1938-1968

író / szerkesztő : Pusztai János

kiadja: Algyői Faluház Könyvtár és Tájház

kiadás dátuma: 2008

megvásárolható: 700 Ft (az Algyői Könyvtárban)

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ        

Ajánlás:

„Algyő nevét hallván a legtöbb embernek a kőolajipar jut eszébe, holott településünk számos más nevezetességgel, érdekességgel is bír.  Algyő múltja az Árpád-korban gyökerezik, az egykori tiszai átkelőhely és halászfalu viszontagságos évszázadok során, tatárdúlás, török hódoltság, háborúk és járványok között őrizte meg identitását. Bár az 1879-es Nagy Árvíz teljesen elpusztította, a benne élők minden nehézség ellenére mégis képesek voltak újrateremteni szeretett községüket. Csaknem egy évszázad múltán ismét veszélybe került a falu fennmaradása: 1973-ban Szegedhez csatoltak, s évtizedek múltán félő volt, hogy peremkerületté, arctalan alvóvárosrésszé válik. 1997-ben újra az az erő, az az összefogás, az az élniakarás, az önrendelkezési joghoz való ragaszkodás segítette visszanyerni önállóságunkat, ami az árvíz pusztítása után is felélesztette, újjáalkotta Algyőt.

Az elmúlt évtizedben Algyő Nagyközség Önkormányzata tíznél is több helytörténeti munkát bocsátott az érdeklődök rendelkezésére - vagy saját kiadásában vagy anyagi és erkölcsi támogatása által. A legújabb ilyen kiadvány, az algyői repülés történetét feldolgozó kötet igazi kuriózum, utóvégre is a közgondolkozásban Algyő és a repülés még nem kapcsolódott össze. Pedig Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert is itt tanulta a repülés alapjait: azon a repülőtéren, amelynek kiszolgálóépületei ma a Gyevitur Kft. Szabadidőközpontját alkotják.

Jelen kötet, Pusztai János kutatásokkal megalapozott, nagyszerű munkája településünk újabb arcát mutatja meg; árnyalja az Algyőről alkotott képet az itt élőkben és az ide látogatókban egyaránt. Mindemellett a magyar repülés történetéhez is hasznos, izgalmas adalékokkal szolgál.

Forgassák szeretettel!”

Dr. Piri József  

           

Algyő népélete az 1900-as évek elején

író / szerkesztő : Ménesi Lajosné, Molnárné Vida Zsuzsanna, Bene Zoltán

kiadja: Algyő Nagyközség Önkormányzata

kiadás dátuma: 2010

megvásárolható: 600 Ft (az Algyői Könyvtárban)

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ     

Ajánlás: 

"Amikor a kedves Olvasó kezébe veszi ezt a könyvet, bízom abban, hogy ugyanazt az élményt nyújtja majd számára, amit nekem nyújtott. Többször olvastam a kéziratot, és mindannyiszor újabb és újabb  nagyszerű gondolatokra figyeltem fel. Persze, már magát a témát is vonzónak találtam, és remélem, az Önök számára is kedves lesz, hiszen a kötet írásai a szülőfalunkról szólnak, bemutatva annak egy-egy szeletét.  Átölelve néhány évtizedét. Nem mondhatjuk, hogy legtragikusabb, legsúlyosabb éveket, a benne szereplők szempontjából azonban mégis meghatározó évtizedeket.

Czirok Sanyi bácsi életének jelentős mozzanatain keresztül mutatja be a család, a tanyai- és falusi emberek sajátos világát, természetér. Figyelemreméltó, hogy mennyire fontosnak tartotta ez az egyszerű ember az adott szó becsületét, a becstelen emberek kirekesztését, ugyanakkor hogyan tudta elfogadni az örök emberi értékek humorba ágyazott kritikáját. Belovai  Sanyi bácsi írásaiból már néhányat más gyűjteményes kötetek is felhasználtak, maga Bálint Sándor például gyakran idéz a tanító gyűjtéseiből, különös en az algyői embereknek a születéssel,  a házassággal és a temetéssel kapcsolatos szokásaival, hiedelmeivel foglalkozóakból.

De igazi élményt jelentett Lakatos Miska bácsi "Szomorú napokról" írt naplója is. A regények, a filmek nem tudják így magával ragadni a gondolatokat, a képzeletet. Mi is lehetett háború idején a Kárpát-medencében, hogyan is tudta túlélni ezt az iszonyatos háborút az egyszerű katona? Hogyan vagonírozták keresztül-kasul Európában a magyar bakákat, akik végül mégis hazajutottak szülőfalujukba - köztük Miska bácsi, aki még mindig itt él kőzöttünk. (Isten éltesse!)

A kötet utolsó összeállítása, a Barangolás az algyői kis mesterségek múltjában és jelenében, melyet Gál Tibor és felesége, Ildikó gyűjtött és jegyzett le. Úgy értékelem ezt: a tanulmányt, mint amelynek gondolatai és gyűjtött anyaga ösztönözheti a honismerettel szívesen foglalkozó algyőieket a munka folytatására. Köszönjük a szerzőknek hogy ezt a dolgozatot a kezünkbe adták.

Összegezve: a négy írás mindegyike remekmű, de így egy kötetbe rendezve még értékesebbek, mert múltunkat - melyre jövőnk épülhet - több oldalról mutatják be.  Különösen  ajánlom iskolánk pedagógusainak és diákjainak figyelmébe!"

Némethné Vida Zsuzsanna    

 

Lele Juliska hajószakácsnő süteményes könyve 1942-ből 

író / szerkesztő : Bene Zoltán, Hajdu Mihály

kiadja: Algyő Nagyközség Önkormányzata

kiadás dátuma: 2011

megvásárolható: 2000 Ft (az Algyői Könyvtárban)

kölcsönözhető: NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ   

 

 Az algyői Nyugdíjas Klub története : 40 esztendő mozaikdarabkái 
szerkesztő: Kneip Ferencné

kiadja: Szőke Tisza Nyugdíjas Klub ; Algyői Faluház és Könyvtár 2013.

megvásárolható: 1200.- Ft. (Az Algyői Könyvtárban)

kölcsönözhető: IGEN

 

 

Keresés

Részletes keresés

 

Helytörténeti adatbázis

kep4.jpg kep10.jpg kep3.jpg kep7.jpg kep8.jpg kep5.jpg kep11.jpg Helytörténeti adatbázis kep9.jpg kep6.jpg kep2.jpg

Délmagyar Archívum

dm1.jpg dm2.jpg dm3.jpg dm4.jpg dm5.jpg dm6.jpg

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Youtube Csatornája

youtube4.jpg youtubealgyo.jpg